Fasetiranje zuba podrazumijeva kozmetološki dentalni tretman kojim se postiže promjena oblika, boje i volumena zuba pretežno u liniji osmjeha .

Cilj ovog postupka je estetski učinak , pa se u te svrhe koriste prikladni estetski materijali-kompoziti.

Ova procedura često ne zahtijeva brušenje Vaših zuba , a ukoliko je to ipak potrebno uklanja se veoma malo zubnog tkiva.

Kompozitne fasete daju odlične rezultate, a procedura je laka i bezbolna i završava se u jednoj posjeti stomatologu.

Ovako izradjene fasete mogu se lako korigovati ako dodje do oštećenja ili promjene boje, čime im se produžava vijek trajanja.

Prednosti kompozitnih faseta su:

  • minimalno uklanjanje zubnog tkiva
  • tretman se izvodi u jednoj seansi
  • kompozitne fasete se lako koriguju u slučaju oštećenja