Rehabilitacija vilice i danas je medju osnovnim izazovima stomatološke prakse, s obzirom na rasprostranjenost problema krezubosti i bezbubosti. Zahtjevi pacijenatasve su kompleksniji, i u funkcionalnom i u estetskom smislu.

Savremena stomatologija nudi dentalne implante, namjenski oblikovane nadoknade izradjene od biokompatibilnih materijala, čija je osnovna namjena rehabilitacija krezubih i bezubih vilica. Oni predstavljaju osnovu za protetske radove: krunice, mostove i mobilne proteze.

Indikacije su nedostatak jednog zuba, nedostatak više zuba i bezube vilice (izrada fiksnog protetskog rada ili fiksiranje mobilne proteze), a kontraindikacije mogu biti opšte (generalizovana osteoporoza, reumatske bolesti, određeni poremećaji metabolizma, pacijenti na radioterapiji), lokalne (loše higijenske navike, bruksizam, loši međuvilični odnosi, lokalne infekcije) i uslovne (nerealna očekivanja pacijenta).

Implantati se dijele na transdentalne, endoosealne, subperiostalne i intramukozne. Endoesealni implanti ugrađuju se u koštano tkivo vilica i koriste se u 95 odsto slučajeva.

Mini implantati

Izrađeni su većinom od titanijuma i njegovih legura (Titanijum – Aluminijum – Vanadijum). Osobine titanijuma su da je male težine, biokompatibilan,otporan na koroziju, čvrst i pristupačan pri čemu se biokompatibilnost navodi kao imperativ.

Osointegracija

Osointegracija je primarno definisana kao direktna strukturna i funkcionalna veza između žive kosti i opterećenog implantata. Danas se implant smatra ostrointegrisanim kada ne postoji kretanje između implanta i dijela kosti u koju je ugrađen. To u praksi predstavlja mehanizam sidrenja gdje se avitalne komponente pouzdano i predvidivo inkorporiraju u živu kost i mogu da opstanu u uslovima normalnog opterećenja.

Nedostaci uobičajenih – klasičnih protetskih rješenja

Kao nedostaci klasičnih protetskih rješenja mogu se navesti rizik od karijesa i endodontskog problem a zuba nosača, retencija plaka u predjelu međučlanov mosta – oboljenje periodoncijuma, oštećenje zdravih zuba, fraktura (porcelana, zuba), loš estetski učinak,  to što se ne održava volumen kosti, obimna protezna ploča, hrana, derbis, plak, pokretljivost (govor, funkcija), gubitak zuba oslonca.

Prednosti ugradnje implanata

Kao prednost ugradnje implanata navodi se prije svega to što se susjedni zubi ne bruse, potom održavanje volumena kosti, poboljšanje funkcije i psihološki napredak.