Šta je parodontologija?

Parodontologija je grana stomatologije koja se bavi zdravljem potpornog aparata zuba (parodonta). Parodont se sastoji od zubnog mesa (gingive), kosti, cementa korijena zuba i vlakana koja vežu zub za kost. Gingivitis je upalna promjena zubnog mesa i mogući početak parodontoze jer ukoliko se ne liječi osim gingive upalni proces zahvata dublje strukture i govorimo o parodontopatiji.
Statistika pokazuje da veliki broj ljudi boluje od ove bolesti i da je jedan od najčešćih razloga gubitka zuba kod odraslih osoba.

Šta su bolesti potpornog aparata zuba?

To su hronična upalna stanja kod kojih dolazi do razaranja tkiva koja učvršćuju zub u kosti.Prvi stadijum upale nazivamo gingivitis i može se upotpunosti  izliječiti. Prvi simptomi ove bolesti su otečena, crvena, bolna gingiva koja prilikom pranja zuba krvari. Ukoliko se bolest ne liječi infekcija se brzo širi i dolazi do napredovanja bolesti  tj.parodontoze.

Glavni simptomi parodontoze su: inflamacija gingive, povlačenje desni uz ogolićenje korjenova zuba,parodontalni džepovi, gnojni eksudat  u parodontalnom džepu,subgingivalni zubni kamenac, labavljenje zuba i patološka migracija.

Uzročnik parodontalnih bolesti

Glavni uzročnik nastanka parodontopatije jeste dentani plak-lepljiva naslaga koja omogućava nagomilavanje bakterija. Toksini koji proizvode bakterije uzrokuju infekciju koja razara vezivno tkivo. Gingiva se povlači ,nastaju parodontalni džepovi ,infekcija se širi i dovodi do razaranja kosti i vezivnog tkiva, što dovodi do klaćenja zuba  i na kraju njihovog gubitka. Najčešći uzrok parodontopatije je loša oralna higijena, genetska predispozicija,oslabljen imunitet, neadekvatni ispuni,loši protetski radovi. Parodontopatija se javlja i kao posledica nekih hroničnih bolesti (dijabet,leukemije,HIV…),takodje i loše navike kao što je pušenje utiče na nastanak ove bolesti.

Dijagnoza parodontopatije

Dijagnoza parodontopatije se postavlja na osnovu anamneze,kliničkog pregleda i analize rendgen snimka.

Liječenje parodontopatije

Terapija parodontopatije zavisi od stadijuma parodontalne bolesti. Prema  stadijumu oboljenja odlučuje se koja će terapija biti primijenjena. Stadijum oboljenja utvrdjuje se kliničkim pregledom i analizom rendgenskog snimka. Kauzalna terapija podrazumijeva uklanjanje dentalnog plaka, zubnog kamenca, kiretiranje parodontalnog džepa kao i obuku pacijenta o pravilnom održavanju  oralne higijene, korišćenju konca i interdentanlih četkica. Primjenjuje se u početnom stadijumu ove bolesti koja se može zaustaviti uz redovne kontrole i pravilno održavanje oralne higijene.

Osim kauzalne terapije u početnim fazama parodontopatije sve češće se primjenjuje laserska terapija.Ovaj vid terapije ima svoje prednosti, jer  prilikom intervencije nema krvarenja ( laser podstiče koagulaciju zbog čega izostaje krvarenje), nema šivenja, preciznija ( izostanak krvarenja daje veću preglednost), laser ima i antibakterijsko i antiinflamatorno dejstvo. Laser daje dobre rezultate kod plićih parodontalnih džepova, tj u početnim fazama parodontoze.

Međutim kod dubljih parodontalnih džepova kod tj. kod uznapredovale parodontopatije neophodna je hirurška obrada parodontalnih džepova (režanj operacija). Hirurška terapija ima za cilj da smanji dubinu parodontalnih džepova i otkloni mukogingivalne anomalije, postizanje regeneracije parodoncijuma, uspostavljanje anatomskog i funkcionalnog integriteta i na taj način se stvaraju uslovi za adekvatno održavanje oralne higijene. Hirurškom terapijom se uklanja kompletno patološki  izmijenjeno tkivo do zdravog tkiva i ukoliko postoje uslovi u toku zahvata ubacuju se odgovarajući zamjenici (koštani transplantati).

Nakon adekvatne hirurške terapije sledeća faza  je uspostavljanje povoljih međuzubnih (okluzalnih) odnosa.

Završna faza je održavanje postignutih rezultata i sprečavanje recidiva bolesti.

Treba napomenuti da bez potpune saradnje pacijenta, primjene svih savjeta i redovnih kontrola nijedna teraija neće imati pun efekat.

dr Ana Lakić Bulatović